Truy cập nội dung luôn
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Thủ tục 1: Nộp tiền vào ngân sách Nhà nước Toàn trình Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi Kế toán nhà nước
2 Thủ tục 2. Hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN Toàn trình Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi Kế toán nhà nước
3 .Thủ tục3. Kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN Toàn trình Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi Kế toán Nhà nước, Kiểm soát chi
4 Thủ tục4. Kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp Toàn trình Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi Kế toán Nhà nước, Kiểm soát chi
5 Thủ tục 5. Thủ tục kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước. Toàn trình Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi Kiểm soát chi
6 Thủ tục 6. Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước. Toàn trình Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi Kiểm soát chi
7 Thủ tục 7. Kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN Toàn trình Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi Kế toán Nhà nước, Kiểm soát chi
8 Thủ tục 8. Hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước Toàn trình Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi Kế toán Nhà nước, Kiểm soát chi
9 Thủ tục 9. Đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN Toàn trình Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi Kế toán nhà nước
10 Thủ tục 10. đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN Toàn trình Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi Kế toán Nhà nước, Kiểm soát chi
11 Thủ tục 11. Tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN Toàn trình Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi Kế toán Nhà nước, Kiểm soát chi

       Đường dây nóng của hệ thống KBNN bao gồm đường dây nóng do KBNN Trung ương thiết lập, quản lý và đường dây nóng do KBNN cấp tỉnh thiết lập, quản lý. Đường dây nóng do KBNN Trung ương thiết lập, quản lý để thực hiện tiếp nhận kiến nghị, phản ánh chung cho cả hệ thống KBNN. Đường dây nóng do KBNN cấp tỉnh thiết lập, quản lý để thực hiện tiếp nhận kiến nghị, phản ánh liên quan đến các đơn vị thuộc KBNN cấp tỉnh và các KBNN cấp huyện trực thuộc.

1. Đường dây nóng do KBNN Trung ương thiết lập, quản lý bao gồm:

- Số điện thoại: 024.62764300 - số máy lẻ 88667

- Địa chỉ hộp thư điện tử: duongdaynongKBNN@vst.gov.vn

2. Đường dây nóng do KBNN Quảng Ngãi thiết lập, quản lý:

- Số điện thoại: 0255.3827212

- Địa chỉ hộp thư điện tử: ddnkbnnquangngai@vst.gov.vn

     Việc thiết lập đường dây nóng của hệ thống KBNN nhằm triển khai thống nhất, đồng bộ việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của công chức KBNN các cấp, thông qua đó góp phần phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng KBNN các cấp trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Tăng cường công tác quản lý, điều hành của Thủ trưởng, Lãnh đạo KBNN các cấp và nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN trong việc tiếp nhận, xử lý các thông tin, phản ánh của các đơn vị, tổ chức, cá nhân.

12/08/2022

 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 99/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công cho dự án, công trình, nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. 01/12/2021

Thực hiện Quyết định số: 125/QĐ-KBQN ngày 30/6/2021 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 đã quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng vào các lĩnh vực hoạt động tại Kho bạc Nhà nước Quảng ngãi theo (Phụ lục và bản công bố đính kèm). 07/07/2021

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1251

Tổng số lượt xem: 773847

Bản quyền © 2015 thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Địa chỉ: 172 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3819868/2221742/3822776, Fax: 0255.3822778; Email:kbnn-quangngai@vst.gov.vn

Chịu trách nhiệm nội dung: Tổ biên tập trang web kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi