Truy cập nội dung luôn

KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

14/07/2023 10:30    221

Ngày 12/7/2023, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023; trao thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2021 cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cần, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN Quảng Ngãi, chủ trì hội nghị và các đồng chí Phó Giám đốc KBNN tỉnh; Lãnh đạo các phòng chuyên môn; Giám đốc, Chủ tịch CĐCSTV KBNN cấp huyện; Đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên KBNN tỉnh và hơn 40 CBCC, người lao động tại các phòng thuộc KBNN tỉnh.

Đồng chí Nguyn Văn Cn, Giám đốc KBNN Qung Ngãi phát biu khai mc Hi nghị

 

 Sau phần phát biểu khai mạc Hội nghị của đồng chí Nguyễn Văn Cần, Giám đốc, Chủ trì Hội nghị; Hội nghị đã nghe Báo cáo tham luận của Phòng Kiểm soát chi, Phòng Thanh tra- Kiểm tra và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng. Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tham luận của các phòng chuyên môn. Hội nghị đã thảo luận và ghi nhận những kết quả như sau:

      Trong 06 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục có những diễn biến khó lường; gây thách thức lớn cho ngành tài chính nói chung và hệ thống KBNN Quảng Ngãi nói riêng. Tuy nhiên, về tổng thể chung, có thể khẳng định, toàn hệ thống KBNN Quảng Ngãi đã phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, người lao động trong toàn hệ thống, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành liên quan; hệ thống KBNN Quảng Ngãi đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn trong 6 tháng đầu năm 2023, đóng góp quan trọng cùng ngành Tài chính thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tính đến hết ngày 30/6/2023, KBNN Quảng Ngãi đã đạt được một số kết quả như sau:
       Công tác quản lý thu NSNN: Lũy kế thu NSNN là 12.642,85/23.886,7 tỷ đồng; đạt 52,93% so với dự toán năm được giao, trong đó: Thu nội địa đạt 8.725,14/15.550 tỷ đồng, bằng 56,11% dự toán; Thu hoạt động XNK đạt 3.908,27/8.100 tỷ đồng, bằng 48,25% dự toán.
       Công tác kiểm soát chi NSNN: Đã thực hiện kiểm soát đối với các khoản chi thường xuyên bằng 3.972,1/9.488,57 tỷ đồng, đạt 41,86% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công kiểm soát thanh toán qua KBNN bằng 2.743,18/10.752,15 tỷ đồng, đạt 25,51%, kế hoạch vốn. Thông qua công tác kiểm soát chi, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán với số tiền 838,276 tỷ đồng.
       Công tác kế toán, thanh toán, quyết toán NSNN: Các đơn vị trong toàn hệ thống nghiêm túc chấp hành quy định về chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN, tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN, các loại vốn, tài sản của Nhà nước.
       Công tác tổng hợp, lập báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ phục vụ điều hành NSNN của các cấp lãnh đạo và các cơ quan liên quan được duy trì có nề nếp, chất lượng và kịp thời.
       Song bên cạnh đó, hệ thống KBNN Quảng Ngãi vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế, những việc đã, đang và chưa làm được cần nghiêm túc nhìn nhận, rút kinh nghiệm và có các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của hệ thống trong năm 2023 và các năm tiếp theo.
       Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cần, Giám đốc KBNN Quảng Ngãi nhấn mạnh, lưu ý thêm một số nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống KBNN Quảng Ngãi trong 6 tháng cuối năm 2023 như sau:
       Thứ nhất, Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tính chủ động, tự giác của mỗi CBCC trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; lãnh đạo các đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức trong thực hiện nhiệm vụ; tạo điều kiện cho CBCC học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nghề nghiệp cho CBCC; quán triệt công chức, người lao động trong đơn vị chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật khi thi hành công vụ nhằm xây dựng đội ngũ CBCC tận tâm, tận lực, có ý thức trách nhiệm với công việc được giao, có uy tín, chuyên môn giỏi, thông thạo nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt.
       Thứ hai, tập trung chỉ đạo sâu sắc, toàn diện các mặt hoạt động gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; đặc biệt là công tác giám sát nội bộ, công tác đảm bảo an ninh an toàn tiền, tài sản của Nhà nước; chủ động nắm bắt tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc.
       Thứ ba, thường xuyên cập nhật, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; quy trình nghiệp vụ của KBNN... đến từng CBCC để nắm vững và thực hiện nghiêm túc.
       Thứ tư, Thủ trưởng các đơn vị trong toàn hệ thống KBNN Quảng Ngãi chỉ đạo, triển khai công việc theo kế hoạch đã đề ra; phân công, phân nhiệm cho cá nhân thực hiện một cách khoa học, hợp lý, phù hợp với năng lực, sở trường của công chức; thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để giải ngân vốn đầu tư công phấn đấu đến cuối năm 2023 giải ngân từ 95% trở lên kế hoạch được giao.  
       Thứ năm, thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu đơn vị để xảy ra việc công chức của đơn vị mình có hành vi vi phạm kỷ luật hành chính hoặc gây phiền hà, sách nhiễu, cửa quyền khi thi hành công vụ. Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, tuyệt đối không để công chức để hồ sơ xử lý chậm, muộn, trả về nhiều lần.
       Thứ sáu, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động của KBNN và KBNN Quảng Ngãi để nâng cao vị thế, vai trò của ngành Kho bạc đối với chính quyền địa phương; động viên CBCC viết tin bài (nhất là cán bộ trẻ) đưa trên trang tin của ngành, địa phương; thường xuyên cử CBCC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin, tuyên truyền để nâng cao kỹ năng viết tin, bài cho CBCC toàn hệ thống.
       Cũng tại hội nghị này, Giám đốc KBNN Quảng Ngãi đã trao Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ cho cá nhân đồng chí Phạm Thị Thuyền, Giám đốc KBNN Bình Sơn và đồng chí Nguyễn Đại Nghiệp, Chuyên viên Phòng Tài vụ - Quản trị đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.
Kim Chi

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

Kim Chi


    Với mục tiêu xây dựng Kho bạc số, một nền hành chính phục vụ, lấy khách hàng làm trung tâm. Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Lý Sơn luôn đẩy mạnh công tác chỉ đạo quán triệt trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương trong việc thực thi nhiệm vụ đến từng công chức. Đặc biệt lãnh đạo luôn quan tâm theo dõi và chỉ đạo đến tất cả công chức thực hiện nghiêm túc trong công tác chi hỗ trợ cho ngư dân nhằm phục vụ cho ngư dân một cách tốt nhất.

      Xác định rõ đây không chỉ là nhiệm vụ, là trách nhiệm của người công chức Kho bạc, không dừng lại ở việc vui vẻ, tận tình trong giao tiếp, trao đổi để phục vụ khách hàng thật tốt mà đây còn là một công việc vô cùng ý nghĩa góp phần trong hành trình trách nhiệm bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Bên cạnh đó Kho bạc Nhà nước Lý Sơn có trụ sở, là những con người đang sinh sống và làm việc tại một huyện đảo xa đất liền càng thấm nhuần và càng gần gũi, thấu hiểu nhau hơn, vì vậy lãnh đạo và công chức KBNN Lý Sơn luôn tận tình, nồng nhiệt trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Số tiền hỗ trợ là động lực giúp ngư dân phát triển năng lực sản xuất, cơ cấu lại nghề nghiệp khai thác theo hướng xa bờ và hiện đại, mạnh dạn vươn ra các vùng biển xa để khai thác, nâng cao sản lượng thủy sản, giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho ngư dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tăng cường sự hiện diện thường xuyên, liên tục của tàu cá và ngư dân ở các vùng biển xa, khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của nước ta tại các vùng biển; nâng cao nhận thức của ngư dân về trách nhiệm bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

Vũng neo đậu tàu thuyền tại huyện đảo Lý Sơn

         Hàng năm Kho bạc Nhà nước Lý Sơn thực hiện nhiều đợt chi hỗ trợ cho ngư dân. Cứ mỗi đợt sau khi nhận được Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích khai thác hải sản trên các vùng biển xa và số dư tài khoản trên chương trình Tabmis, Kho bạc Nhà nước Lý Sơn nhanh chóng tiến hành phối hợp với Ngân hàng thương mại và làm thủ tục để gửi giấy mời đến ngư dân trong thời gian sớm nhất. Khi nhận được quyết định, công chức được giao nhiệm vụ thực hiện chi ngư dân sẽ tranh thủ sắp xếp thời gian và tiến hành nhập sẵn trước các thông tin, nội dung vào chứng từ chi để khi ngư dân đến Kho bạc làm thủ tục nhận tiền thì thủ tục đã sẵn sàng không phải đợi lâu và cũng sẽ nhanh chóng giải quyết được nhiều chứng từ chi khi ngư dân đến cùng lúc. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước Lý Sơn cũng luôn bố trí, sắp xếp công việc để ưu tiên tập trung giải quyết, xử lý chứng từ chi và phục vụ cho ngư dân một cách nhanh nhất và tốt nhất.

 

Công chức KBNN Lý Sơn đang làm thủ tục chi tiền cho ngư dân

Công chức KBNN Lý Sơn đang làm thủ tục chi tiền cho ngư dân

          Bên cạnh đó, để góp phần hiện thực hóa Kho bạc số với mục tiêu "3 không" được xác định tại Chiến lược phát triển hệ thống Kho bạc Nhà nước đến năm 2030. Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Lý Sơn quán triệt đến toàn thể công chức thực hiện vận động tuyên truyền, khuyến khích để ngư dân thực hiện việc ủy quyền thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, đến nay đã có một số ngư dân thống nhất và thực hiện ủy quyền để Kho bạc thực hiện chuyển khoản. Luôn trong tâm thế là người công chức phục vụ, công chức Kho bạc Nhà nước Lý Sơn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và luôn có thái độ vui vẻ, ân cần, tận tình mỗi khi giao tiếp và khi hướng dẫn, trao đổi với khách hàng.

Công chức KBNN Lý Sơn đang tích cực hướng dẫn, khuyến khích cho ngư dân ủy quyền chuyển khoản

Công chức KBNN Lý Sơn đang tích cực hướng dẫn, khuyến khích cho ngư dân ủy quyền chuyển khoản

 

14/06/2024

       Tham dự Hội nghị có đồng chí Lữ Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Võ Phiên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí là đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục Thuế, Cục Hải Quan, Sở Tài chính và Trường Đại học Tài chính – Kế toán. Ngoài ra, còn có các đồng chí là đại diện lãnh đạo KBNN Quảng Bình, KBNN Thanh Hóa, lãnh đạo KBNN Quảng Ngãi, BCH Đảng bộ KBNN Quảng Ngãi, lãnh đạo các phòng, Giám đốc KBNN cấp huyện trực thuộc KBNN Quảng Ngãi, Chủ tịch CĐCS, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Bí thư Đoàn thanh niên và toàn thể CBCC, người lao động tại cơ quan KBNN Quảng Ngãi.

Toàn cảnh Hội nghi

Toàn cảnh Hội nghi

       Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 2838/QĐ-KBNN ngày 29/5/2024 của Tổng Giám đốc KBNN về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc KBNN Quảng Bình giữ chức Giám đốc KBNN Quảng Ngãi, kể từ ngày 01/6/2024.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc KBNN trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc KBNN Quảng Ngãi cho đồng chí Lê Trần Anh Tuấn.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc KBNN trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc KBNN Quảng Ngãi cho đồng chí Lê Trần Anh Tuấn.

       Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc KBNN lưu ý đồng chí Lê Trần Anh Tuấn cần nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc ở cương vị mới, sớm hòa nhập với môi trường mới; nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn và tin tưởng đồng chí sẽ phát huy năng lực, trí tuệ của bản thân, có nhiều giải pháp đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cùng với tập thể Ban lãnh đạo, cấp ủy, các tổ chức đoàn thể và toàn thể công chức trong đơn vị giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao; xây dựng và phát triển đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời, mong muốn đồng chí Tuấn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại Hội nghị

Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại Hội nghị

       Đồng chí Lê Trần Anh Tuấn phát biểu cảm ơn Lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo KBNN; lãnh đạo KBNN Quảng Bình đã dìu dắt, đào tạo để trưởng thành trên mỗi vị trí công tác, đồng thời cảm ơn Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính, Ban lãnh đạo KBNN đã tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ và khẳng định đây là niềm vinh dự và là trách nhiệm to lớn của mình đối với hệ thống KBNN nói chung và KBNN Quảng Ngãi nói riêng và hứa sẽ luôn nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa, luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết cùng tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức KBNN Quảng Ngãi vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào thành tích chung của ngành KBNN. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban lãnh đạo KBNN, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hợp tác và giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính; sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của toàn thể công chức KBNN Quảng Ngãi để giúp đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tân Giám đốc KBNN Quảng Ngãi Lê Trần Anh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân Giám đốc KBNN Quảng Ngãi Lê Trần Anh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ

        Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Võ Phiên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu ý kiến mong muốn đồng chí Tuấn sớm hòa nhập với môi trường mới, tiếp tục duy trì và phát huy truyền thống đoàn kết của đơn vị, không ngừng phấn đấu, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của KBNN Quảng Ngãi, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác quản lý quỹ tài chính, ngân sách trên địa bàn và đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ngãi.

 

Đồng chí Võ Phiên, đại diện Lãnh đạo Tỉnh phát biểu chúc mừng

Đồng chí Võ Phiên, đại diện Lãnh đạo Tỉnh phát biểu chúc mừng

       Cuối cùng, đồng chí Phạm Hồng Tam, Giám đốc KBNN Quảng Bình đã phát biểu ghi nhận đồng chí Tuấn đã có quá trình rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành từ KBNN Quảng Bình, đã có nhiều sáng kiến đóng góp vào sự phát triển của hệ thống KBNN; mong muốn đồng chí Tuấn sớm thích nghi với môi trường mới, tiếp tục khắc phục khó khăn, thử thách, phát huy năng lực, kinh nghiệm và thế mạnh của bản thân để tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo và công chức KBNN Quảng Ngãi giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất trong nội bộ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đặc biệt, mong muốn tập thể lãnh đạo và công chức KBNN Quảng Ngãi cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuân lợi để đồng chí cùng tập thể lãnh đạo KBNN Quảng Ngãi lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ KBNN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Giám đốc KBNN Quảng Bình Phạm Hồng Tam phát biểu

Giám đốc KBNN Quảng Bình Phạm Hồng Tam phát biểu

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 

 

 

 

 

07/06/2024

      Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Ngãi thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí như sau:

  1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:
  • Họ và tên: Lê Trần Anh Tuấn
  • Chức vụ: Giám đốc KBNN Quảng Ngãi
  • Số điện thoại: 0912589445
  • Email: tuanlta@vst.gov.vn
  • Giám đốc KBNN Quảng Ngãi có quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về thông tin liên quan đến KBNN Quảng Ngãi và các đơn vị KBNN cấp huyện trực thuộc.
  1. Người được uỷ quyền thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:

     Các Phó Giám đốc KBNN Quảng Ngãi là Người được uỷ quyền thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về thông tin liên quan đến KBNN Quảng Ngãi và các đơn vị KBNN cấp huyện trực thuộc.

      Việc uỷ quyền phát ngôn được thực hiện bằng văn bản chỉ được áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định. Người uỷ quyền không được uỷ quyền cho người khác./.

07/06/2024

        Hội đồng xét tuyển HĐLĐ năm 2024 yêu cầu các thí sinh tự kiểm tra thông tin trên danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn xét tuyển so với hồ sơ đăng ký xét tuyển của cá nhân và đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển tại Thông báo xét tuyển HĐLĐ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP trong hệ thống KBNN Quảng Ngãi (họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; đơn vị đăng ký xét tuyển; vị trí đăng ký xét tuyển; đối tượng ưu tiên). Nếu có sai lệch thông tin, thí sinh phản ánh về Văn phòng KBNN Quảng Ngãi trong giờ hành chính (qua số điện thoại: 0255.3821.090) trước 17h00 ngày 10/6/2024 để đề nghị Hội đồng xét tuyển HĐLĐ năm 2024 xem xét, điều chỉnh kịp thời.

        Thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn Vòng 2:

        - Thời gian: 08 giờ ngày 12/6/2024.

        - Địa điểm: Hội trường, tầng 3, trụ sở KBNN Quảng Ngãi, số 172 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

        Chi tiết theo file đính kèm./.

05/06/2024

         Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết và thường xuyên của các cấp, ngành, lực lượng và của cả hệ thống chính trị. Trong đó, không thể thiếu chính sách hỗ trợ của Chính phủ và việc hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích khai thác hải sản trên các vùng biển xa là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Các chủ tàu đến nhận tiền hỗ trợ tại KBNN Đức Phổ

Các chủ tàu đến nhận tiền hỗ trợ tại KBNN Đức Phổ

         Sau khi nhận được Quyết định hỗ trợ của UBND tỉnh Quảng Ngãi và Lệnh chuyển có từ Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Kho bạc Nhà nước Đức Phổ đã tiến hành các thủ tục theo quy định; thông báo đến các xã phường gởi giấy mời đến tận các chủ thuyền; phối hợp,thông báo ngân hàng đảm bảo đủ lượng tiền mặt đáp ứng chi trả cho bà con ngư dân. Trong 3 ngày (từ ngày 21/5/2024 đến ngày 23/5/2024), Kho bạc Nhà nước Đức Phổ đã tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tàu cá hoạt động khai thác và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa đợt 6/2023 theo Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Công chức KBNN Đức Phổ thực hiện chi trả cho các chủ tàu

Công chức KBNN Đức Phổ thực hiện chi trả cho các chủ tàu

        Trong đợt này, toàn thị xã Đức Phổ có 228 chủ tàu được nhận kinh phí hỗ trợ, với tổng số tiền được nhận lên đến 47 tỷ 800 triệu đồng. Trong đó, chủ tàu nhận nhiều nhất là 400 triệu đồng, nhận ít nhất là 55 triệu đồng tùy thuộc vào số chuyến biển khai thác và công suất thuyền máy hiện có. Cũng trong đợt này, ngoài tiền hỗ trợ nhiên liệu là chủ yếu, một số chủ tàu còn được hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên, hỗ trợ máy thông tin liên lạc.

        Tính từ tháng 01/2024 đến nay, Kho bạc Nhà nước Đức Phổ đã thực hiện chi trả tổng 112 tỷ 014 triệu đồng cho 587 chủ tàu theo các quyết định hỗ trợ đợt 4/2023, đợt 5/2023 và đợt 6/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

 

        Việc chi trả hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo các quyết định của UBND tỉnh đúng lúc, kịp thời nhanh chóng đến ngư dân góp phần tạo điều kiện thuận lợi về vốn cho bà con ngư dân mạnh dạn đầu tư đóng mới, nâng cấp tàu cá có công suất lớn để tham gia khai thác hải sản trên các vùng biển xa, góp phần bảo vệ vững mạnh chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc./.

27/05/2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1728

Tổng số lượt xem: 773828

Bản quyền © 2015 thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Địa chỉ: 172 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3819868/2221742/3822776, Fax: 0255.3822778; Email:kbnn-quangngai@vst.gov.vn

Chịu trách nhiệm nội dung: Tổ biên tập trang web kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi